1982 PRASA, RADIO, TV

wzmianka prasowa o zespole SOC, autor Marek Wiernik, Jazz Forum nr 76 marzec 1982

Od początku działalności zespołów Sten i SOC, poprzedzających Reportaż, ważniejsza aktywność odnotowywana była w prasie ogólnopolskiej oraz w lokalnej prasie poznańskiej. Wzmianki najczęściej dotyczyły koncertów i udziału w festiwalach.

Lista zarchiwizowanych artykułów i wzmianek prasowych z roku 1982:

1982.03.01 – Jazz Forum nr 76, Marek Wiernik, Warszawa, o zespole SOC. >> pdf

Zdjęcia, skany i teksty zarchiwizowanych artykułów i wzmianek prasowych z roku 1982:

1982.03.01 – Jazz Forum nr 76, Marek Wiernik, Warszawa, wzmianka o zespole SOC >> pdf

(fragment) Nie czas i miejsce w tej chwili na szczegółową charakterystykę poszczególnych formacji, ale warto wiedzieć, iż do prekursorów polskiej „nowej fali” zalicza się z reguły cztery grupy: Kryzys, Tilt, Slim i Deadlock. W obecnej czołówce znalazł się m. in. łódzki Brak, Oddech Szczura z Wolsztyna, opozycja z Częstochowy Novelty Poland, warszawski Atak Serca, toruńska Rejestracja Przedpoborowa, Soc (z Poznania), a także „odkrycia” ubiegłorocznej Mokotowskiej Jesieni Muzycznej – grupy Kafar i SS-20. (zachowano oryginalną pisownię nazw i zwrotów)

wzmianka prasowa o zespole SOC, autor Marek Wiernik, Jazz Forum nr 76 marzec 1982

wzmianka prasowa o zespole SOC, autor Marek Wiernik, Jazz Forum nr 76 marzec 1982